Bilde: Sosial entreprenører Abu og Knut
Fotograf: Ukjent

Sosialt mål: Urbant verksted har som ambisjon å utfordre barn og unge til å gjøre noe positivt og kreativt. Med nøye utarbeidede læreplaner for barn og ungdom, introduserer vi elevene for yrker og muligheter som de ellers ikke hadde kommet over.

Ved å kombinere kunst, entreprenørskap og morsom læring ønsker vi å engasjere barn og unge både i og etter skoletid, under kreative og trygge omgivelser.

Urbant Verksted // Abu og Knut

Forretningsidé: Ett av målene til Urbant verksted er å bekjempe den økende arbeidsledigheten blant ungdom, spesielt i utsatte områder, ved å introdusere alternative karriereveier gjennom praktiske workshops. Gjennom deres program «veien videre» skaper de jobber og muligheter for ungdom, slik at deres unike ferdigheter blir verdsatt og de får verdifull arbeidserfaring. Urbant Verksted tror på å gi ungdom ansvar tidlig og har vist at både skoleflinke og de som faller utenfor skolen ønsker å investere i seg selv under de riktige forholdene. De bidrar til et inkluderende arbeidsmarked og en bedre fremtid for ungdom i Norge.

Kontaktinformasjon:
Facebook: Urbant Verksted