Søndre Unlimited støtter unge og voksne i Søndre Nordstrand med å realisere sitt potensiale og sine ideer gjennom sosiale virksomheter som også utvikler og bidrar til nœrområdet. 

Nabolagsinkubatoren er en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter, fellesskap og støtteordning for individer eller grupper som ønsker å bidra til et bedre lokalsamfunn. I likhet med andre inkubatorer støtter vi mennesker til å realisere sine ideer, forskjeller er at vi jobber i et begrenset geografisk område, alle våre Unlimitere kommer fra eller bor i Søndre Nordstrand, og jobber med å løse ulike utfordringer som finnes her.

Les mer om ossSøk om støtte

Tips oss!

Vi ønsker å fremme aktiviteter og aktuelle saker som finner sted på bydel Søndre Nordstrand. Tips oss gjerne om saker som du mener vi bør fremme på våre nettsider og sosiale medier. Eksempler på slike saker kan være markeder, festivaler, aktiviteter for barn og unge og andre kjekke ting på Søndre. Tips om aktueltsaker sendes til post@sondreunlimited.no