Støtteordninger

Vi tilbyr støtte til lokale ildsjeler i form av ulike pakkeløsninger. Pakkene er basert på hvor utviklet forretningsideen er. Det er vanlig å begynne med en Prøv Det pakke, og så søke nye pakker ettersom forretningsideen utvikler seg videre.

Pakker

Pakke 1

Prøv det

Pakken for deg som har gått rundt med en idé lenge, eller allerede har satt i gang, men ikke som en sosial virksomhet.

 • 10.000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og verksteder
 • Drop-in kontorplass
Pakke 2

Gjør det

For deg som har kommet i gang med virksomheten din, men som vil ha støtte til å skape mer effekt og utvikle en mer robust forretningsmodell som sosial entreprenør.

 • 50 000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og verksteder
 • Drop-in kontorplass
 • Flexi arbeidsplass
 • Mentor
Pakke 3

Bygg det

For deg som er godt i gang med en inspirerende, effektiv og vellykket sosial virksomhet. Økonomisk støtte er nok til å la deg fokusere på bedriften din og se om det kan replikeres til nye område eller vokse.

 • 50 000 kr – 100 000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Kobling med offentlig sektor
 • Kurs og verksteder
 • Markedsføringstjenester, kobling med investorer og forberedelser til akseleratorprogrammer
 • Mentor
Søk på pakke

Pakkekriterier

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet
 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil
 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsideen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen
 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen
 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet
 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt
 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget
 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere
 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til
 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din
 • Å betale gjeld
 • Å betale andres lønn
 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma
 • ideen din handler om politik eller religion
 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben
Søk om støtte

Pakkekriterier

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet
 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil
 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsidéen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen
 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen
 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet
 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt
 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget
 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere
 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til
 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din
 • Å betale gjeld
 • Å betale andres lønn
 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma
 • ideen din handler om politik eller religion
 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben
Søk om støtte