Sosiale entreprenører

Vi kaller våre sosiale enteprenører Unlimitere. Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial enterprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering.

Pakkene inkluderer et lokalt sted å jobbe med andre Unlimitere, nettverk innen offentlig og private sektor, personlig oppfølgining og mentorskap, og finansiell støtte.

Våre unlimitere

Prøv det-pakke: Yassin, Ousman, Intiak og Hifsah

Sosialt mål: Er å tilrettelegge for en sosial læringsarena for barn- og unge innen IT. Vi opplever dessverre et frafall på skole hos…

Prøv det-pakke: Janken og Amir

Sosialt mål: Å skape arbeidsplasser til ungdom, samtidig som de opplever mestring og kan ta del i et positivt fellesskap.

Prøv det-pakke: Aden, Baboucarr og Hamsa

Sosialt mål: Er å redusere det økende utenforskapet, styrke inkludering og kompetanse, slik at flere lokale kvinner får muligheten til å…

Prøv det-pakke: Halimo Ali

Sosialt mål: Å fremme integrering av minoritetskvinner både i jobb og i samfunnet forøvrig.