Samarbeid

Vi vil bli kjent med deg!

Har du et problem du vil løse?
Ta kontakt med oss så tar vi en prat, eller søk direkte her. 

Vil du starte nabolagsinkubator?
Vi kan støtte i startfasen hvis du er en offentlig eller privat aktør som vil starte en nabolagsinkubator.

Vil du jobbe med unge og sosialt entreprenørskap?
Vi gir opplæring av ansatte og støtter med gjennomføring slik at dere kan gjennomføre Unlimited Ung lokalt.

Vil du og kollegene dine lære mer?
Vi tilbyr kurs og foredrag om sosialt entreprenørskap og systemendring.

Vil du støtte lokalt sosialt entreprenørskap i Søndre Nordstrand eller samarbeid med oss?
Ta kontakt her:

Telefon: 452 39 941
E-post: post@sondreunlimited.no

Bli samarbeidspartner

Mentor [me´ntor]

Etter gresk Mentor, rådgiver for sønnen til Odyssevs, i greske sagn konge på Ithaka. Betydning: trofast venn og rådgiver, og i arbeidslivet en eldre og mer erfaren veileder.

Våre sosiale entreprenører finner nye løsninger på samfunnsutfordringer og vier sin tid til å gjøre lokalsamfunnet et bedre sted å være. En meningsfull måte å støtte disse ildsjelene på kan være å dele din kompetanse og tid gjennom mentorskap i en tidsavgrenset periode. Vi ønsker å matche sosiale entreprenører med kompetente personer fra næringslivet innenfor områder som forretningsutvikling, sosiale medier, markedsføring, økonomi, regnskap mm. Leter du etter en meningsfull måte å gi av din kunnskap på kan dette være en unik mulighet for deg.