Sosialt mål:  Å tilrettelegge for en sosial læringsarena for barn- og unge innen IT.  Vi opplever dessverre et frafall på skole hos ungdom, og manglende stimulering til læring grunnet utilstrekkelig mangel på mestringsfølelse.  Å tilrettelegge for noe med stor verdi på en morsom og interaktiv måte er det vi aspirerer til, slik at vi på denne måten kan aktivt være med på å forebygge frafallet på skolen og arbeidslivet, samt styrke inkludering og kompetanse innen koding og IT. Kort og godt så ønsker de å være forbildene vi selv savnet under vår egen oppvekst.

Fotograf: Ukjent

Kodehjørnet // Yassin

Forretningsidé: Tilby grunnleggende kurs for ungdommer innen koding og programmering. Kodehjørnet skal bruke sin kunnskap til å motivere barn og ungdom til å gjøre tanker til virkelighet, være en medvirkende årsak til at unge kan overvinne frykt for å kode, samt. stimulere til læring. Gjennom mentorering og oppfølging av kursdeltakere, tilrettelegge for morsom og interaktiv læring, gir koding et hav av muligheter og rom for å kunne bruke både kreativitet og oppnå nye ferdigheter.

Kontaktinformasjon:
Epost: kodehjornet@gmail.com